Khóa Học Trực Tuyến CompTIA A +

Phòng thí nghiệm thực hành CompTIA A + Core 2 sẽ cung cấp cho bạn nền tảng cần thiết để có được các kỹ năng về công nghệ máy tính cơ bản.

CompTIA A + (220-1002) là chứng chỉ đầu vào dành cho các chuyên gia CNTT hoặc những người muốn tham gia vào ngành. Phòng thí nghiệm Thực hành này tập trung vào các khía cạnh thực tế của mục tiêu kỳ thi CompTIA A + (220-1002). Do đó, bạn nên tham khảo tài liệu khóa học của riêng mình để hiểu sâu hơn về bất kỳ khía cạnh lý thuyết nào của mục tiêu kỳ thi.

Bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ phòng thí nghiệm, bạn sẽ nâng cao kỹ năng thực tế của mình trong việc hỗ trợ, cài đặt, cấu hình và bảo trì Hệ điều hành, bảo trì Microsoft Windows và khắc phục sự cố Microsoft Windows và mạng, quản lý người dùng, máy trạm và tài nguyên dùng chung, bảo mật và thực hiện các quy trình hoạt động.

Những nhiệm vụ tương tự này sẽ giúp bạn hiểu các mục tiêu và năng lực được yêu cầu bởi kỳ thi chứng chỉ CompTIA A + Core 2 (220-1002).


Liên hệ Đăng kí học

Nội Dung Khóa Học CompTIA A+

 1. Các loại và tính năng của hệ điều hành
 2. Triển khai các phương pháp khởi động khác nhau và các kiểu cài đặt hệ điều hành:
 3. Phương pháp phân vùng đĩa và hệ thống tệp
 4. Cài đặt & Cấu hình Hệ thống
 5. Sử dụng công cụ dòng lệnh của Microsoft
 6. Sử dụng các công cụ và tính năng của hệ điều hành Microsoft
 7. Microsoft Windows System Utilities
 8. Sử dụng Microsoft Windows Control Panel Utilities
 9. Sử dụng Tiện ích liên quan đến Người dùng của Microsoft Windows Control Panel
 10. Phương pháp cấu hình và cài đặt phần mềm ứng dụng
 11. Các tính năng và công cụ của Mac OS và Hệ điều hành máy tính để bàn Linux
 12. Các khái niệm bảo mật logic
 13. Giao thức bảo mật Wi-fi và phương thức xác thực
 14. Làm việc với các công cụ và phương pháp ngăn chặn, phát hiện và loại bỏ phần mềm độc hại
 15. Cài đặt bảo mật hệ điều hành Microsoft Windows
 16. Thực hiện các phương pháp hay nhất về bảo mật để bảo vệ máy trạm
 17. Sử dụng phương pháp hủy và hủy dữ liệu
 18. Khắc phục sự cố Microsoft Windows
 19. Khắc phục sự cố bảo mật PC
 20. Các phương pháp hay nhất về loại bỏ phần mềm độc hại
 21. Thực hiện các phương pháp hay nhất về quản lý thay đổi cơ bản
 22. Thực hiện các phương pháp phục hồi và ngăn ngừa thiên tai cơ bản
 23. Khái niệm cơ bản về kịch bản
 24. Làm việc với các công nghệ truy cập từ xa
 25. Tài liệu và Giấy phép Các phương pháp hay nhất
 26. Sử dụng đúng kỹ thuật giao tiếp và tính chuyên nghiệp
 27. Sử dụng Khôi phục Hệ thống
 28. Làm việc với BitLocker

Published by CertMaster

Learn Everywhere with CertMaster

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: