Khóa Học Trực Tuyến CompTIA Cloud +

Khóa học Trực Tuyến Cloud + trên hệ thống thực hành Practice Lab sẽ cung cấp cho bạn nền tảng cần thiết để có được các kỹ năng trong môi trường đám mây riêng. Bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ, bạn sẽ nâng cao kỹ năng thực tế của mình trong việc quản trị, duy trì và quản lý các tài nguyên đám mây riêng tư khác nhau. Ngoài các kỹ năng thực tế này, bạn cũng sẽ nâng cao khả năng đánh giá cơ sở hạ tầng máy chủ hiện tại về mức độ sẵn sàng của đám mây và di chuyển máy chủ vật lý hoặc ảo sang nền tảng đám mây công cộng.

Các nhiệm vụ CompTIA Cloud + (CV0-002) sẽ giúp bạn hiểu các mục tiêu yêu cầu của kỳ thi chứng chỉ CompTIA CV0-002.

Liên hệ & Đăng kí học CompTIA Cloud + (CV0-002)

Nội dung khóa học CompTIA Cloud + (CV0-002)
  • Sẵn sàng cho các công nghệ đám mây
  • Triển khai giải pháp đám mây
  • Bảo mật giải pháp đám mây – Phần 1
  • Bảo mật giải pháp đám mây – Phần 2
  • Duy trì giải pháp đám mây – Phần 1
  • Duy trì giải pháp đám mây – Phần 2
  • Quản lý giải pháp đám mây – Phần 1
  • Quản lý giải pháp đám mây – Phần 2
  • Khắc phục sự cố Giải pháp đám mây – Phần 1
  • Khắc phục sự cố Giải pháp đám mây – Phần 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: