Khóa học Trực Tuyến CompTIA PenTest +

Khóa học Trực Tuyến CompTIA PenTest + (PT0-001) là chứng nhận cấp độ từ trung cấp đến cao cấp để cung cấp cho bạn các kỹ năng thực hành về kiểm tra thâm nhập (hack đạo đức). Bạn sẽ học cách xác định vị trí và khai thác các lỗ hổng trong mạng – bao gồm vi phạm các ứng dụng, giao thức, Giao diện lập trình ứng dụng (API), máy chủ và tường lửa. Sau khi hoàn thành thành công, bạn sẽ có thể lập kế hoạch và chuẩn bị cho việc tham gia thử nghiệm thâm nhập, thực hiện các cuộc tấn công bằng kỹ thuật xã hội và mật khẩu, phân tích và báo cáo kết quả cuối cùng, v.v. Tất cả các nhiệm vụ được thiết kế để giúp bạn thành công trong lĩnh vực an ninh mạng. Chúc may mắn!

Liên hệ & Đăng kí học Trực tuyến CompTIA PenTest + (PT0-001)

Nội dung Khóa học CompTIA PenTest +
 1. Lập kế hoạch và chuẩn bị cho một cam kết thử nghiệm thâm nhập
 2. Sử dụng Metasploit Framwork
 3. Thực hiện Kỹ thuật Xã hội
 4. Tiến hành trinh sát thụ động các lỗ hổng trong mạng
 5. Tiến hành trinh sát tích cực các lỗ hổng trong mạng
 6. Thực hiện quét lỗ hổng bảo mật và phân tích kết quả quét lỗ hổng bảo mật
 7. Khai thác các lỗ hổng mạng
 8. Khai thác lỗ hổng hệ thống máy tính để bàn
 9. Khai thác lỗ hổng ứng dụng web
 10. Thực hiện tấn công mật khẩu
 11. Khai thác các lỗ hổng được phát hiện
 12. Làm việc với các công cụ khác nhau
 13. Thực hiện bảo mật vật lý
 14. Làm việc với Scripts
 15. Hoàn thành nhiệm vụ khai thác bài đăng
 16. Phân tích và báo cáo kết quả thử nghiệm pentest

Published by Security365

Learn Everywhere with Đông Dương ICT

3 thoughts on “Khóa học Trực Tuyến CompTIA PenTest +

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: