Khóa Học Trực Tuyến CompTIA CySA+

Chào mừng bạn đến với Khóa học trực tuyến Nhà phân tích an ninh mạng CompTIA (CySA +) và phòng thí nghiệm Thực hành online CompTIA CySA +. Sau khi hoàn thành khóa học thực hành hand on guide này, bạn sẽ có được kinh nghiệm thực tế về các kỹ thuật Phòng thủ An ninh mạng và Phân tích Mạng.

Bằng cách hoàn thành các mô-đun, bạn sẽ cải thiện các kỹ năng thực tế của mình trong việc định cấu hình và sử dụng các công cụ phát hiện mối đe dọa, phân tích dữ liệu, xác định lỗ hổng bảo mật, xác định các mối đe dọa, rủi ro, bảo mật và bảo vệ các ứng dụng và hệ thống trong một tổ chức, cũng như tìm hiểu tác động của ngành đối với bảo mật và công nghệ rủi ro. Các mô-đun tương tự này sẽ giúp bạn hiểu các mục tiêu và năng lực được yêu cầu bởi kỳ thi chứng chỉ CompTIA CySA + (CS0-002).

CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA +) là chứng chỉ trung cấp nhằm vào các nhà phân tích bảo mật CNTT, nhà phân tích lỗ hổng, nhà phân tích tình báo mối đe dọa hoặc các chuyên gia CNTT đang tìm cách tiến sâu vào ngành.

Phòng thí nghiệm Thực hành này tập trung vào các khía cạnh thực tế của mục tiêu kỳ thi, mặc dù nó cũng chứa nội dung lý thuyết không dựa trên môi trường phòng thí nghiệm. Không cần có kinh nghiệm thực hành trước để sử dụng hoặc hoàn thành Phòng thí nghiệm thực hành này, tuy nhiên, chúng tôi giả định rằng bạn biết cách sử dụng máy tính và bạn đã quen thuộc với các công nghệ mạng cơ bản và các khái niệm bảo mật thông tin.

Liên hệ & Đăng ki học trực tuyến Comptia CYSA+

Nội dung khóa học CompTIA CySA+
 1. Các lỗ hổng
 2. Các kiểu tấn công
 3. Thu thập và Chia sẻ Thông tin
 4. Hỗ trợ an ninh tổ chức
 5. Viết kịch bản
 6. Dữ liệu về Đe doạ
 7. Các loại quét
 8. Nhận dạng và khắc phục lỗ hổng bảo mật
 9. Máy quét ứng dụng web
 10. Máy quét lỗ hổng cơ sở hạ tầng
 11. Sự liệt kê
 12. Công cụ đánh giá không dây và đám mây
 13. Các lỗ hổng trong công nghệ chuyên biệt
 14. Theo dõi và xem lại nhật ký
 15. Hoạt động giám sát an ninh
 16. Kiểm soát dữ liệu và ứng dụng
 17. Cải thiện an ninh mạng
 18. An ninh cơ sở hạ tầng
 19. Quản lý Danh tính và Truy cập
 20. Giải pháp cơ sở hạ tầng
 21. Khái niệm tự động hóa
 22. Tầm quan trọng của ứng phó sự cố
 23. Các giai đoạn ứng phó sự cố ban đầu
 24. Các giai đoạn ứng phó sự cố sau đó
 25. Các chỉ số thỏa hiệp về sự cố liên quan đến máy chủ
 26. Các Chỉ báo Thỏa hiệp Sự cố Liên quan đến Mạng và Ứng dụng
 27. Kỹ thuật pháp y kỹ thuật số
 28. Quản lý chứng chỉ
 29. Áp dụng các khái niệm bảo mật để giảm thiểu rủi ro
 30. Khung, Kiểm soát, Chính sách và Thủ tục

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: