Khóa học Các nguyên tắc cơ bản về CNTT của CompTIA +

Kỳ thi CompTIA CNTT Cơ bản (FC0-U61) tập trung vào các kỹ năng và kiến ​​thức CNTT cơ bản cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ thường được thực hiện bởi các chuyên gia CNTT.

Bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ trong lớp học trực tuyến trên hệ thống lab online của phòng thí nghiệm, bạn sẽ cải thiện các kỹ năng thực hành của mình như cài đặt phần mềm, thiết lập kết nối mạng cơ bản, hiểu biết về các rủi ro bảo mật và xử lý sự cố.

Những nhiệm vụ tương tự này sẽ giúp bạn hiểu các mục tiêu và năng lực cần thiết cho các kỳ thi lấy chứng chỉ CompTIA IT Fundamentals (FC0-U61).

CompTIA IT Fundamentals (FC0-U61) là chứng chỉ đầu vào dành cho những người muốn tham gia vào ngành CNTT. Phòng thí nghiệm Thực hành này tập trung vào các khía cạnh thực tế của các mục tiêu kỳ thi CompTIA CNTT Cơ bản (FC0-U61). Do đó, bạn nên tham khảo tài liệu khóa học của riêng mình để hiểu sâu hơn về bất kỳ khía cạnh lý thuyết nào của mục tiêu kỳ thi.

Bạn không cần phải có kinh nghiệm thực hành trước để sử dụng hoặc hoàn thành Phòng thí nghiệm thực hành này, tuy nhiên, chúng tôi cho rằng bạn đã quen thuộc với các khái niệm và công nghệ mạng cơ bản.

Liên hệ & Đăn kí học CompTIA IT Fundamentals+

Nội dung khóa học CompTIA IT Fundamentals+
 • Quản lý công cụ hệ điều hành
 • Cài đặt Windows
 • Chạy Linux từ đĩa CD trực tiếp
 • Định cấu hình thiết bị di động
 • Quản lý bảo mật hệ thống tệp
 • Định cấu hình phần mềm chống phần mềm độc hại dựa trên mạng
 • Quản lý cập nhật hệ điều hành
 • Chính sách mật khẩu
 • Xác thực đa yếu tố và chạy dưới dạng
 • Quản lý sao lưu và khôi phục
 • Quản lý xác thực người dùng với RADIUS
 • Làm việc với các thẻ HTML cơ bản
 • Cơ bản về lập trình phần mềm
 • Làm việc với các kiểu dữ liệu ban đầu trong Javascript
 • Làm việc với các kiểu dữ liệu nguyên thủy trong Python
 • Chuyển đổi kiểu dữ liệu bằng Python
 • Các khái niệm cơ sở dữ liệu cốt lõi
 • Lưu trữ dữ liệu
 • Sửa đổi dữ liệu
 • Quản trị Cơ sở dữ liệu
 • Trinh sát Kỹ thuật Xã hội
 • Cài đặt phần mềm năng suất
 • Làm việc với Phần mềm Kinh doanh – Xuất bản trên Máy tính để bàn và Trình tạo PDF
 • Quản lý phương thức gửi đơn
 • Khắc phục sự cố kết nối mạng
 • Khắc phục sự cố hệ điều hành Windows
 • Quản lý cài đặt trình duyệt web Phần 1
 • Quản lý cài đặt trình duyệt web Phần 2
 • Quản lý đơn vị đo – Đĩa, Thông lượng mạng và Bộ xử lý
 • Triển khai bảo mật thiết bị với ứng dụng chống phần mềm độc hại
 • Triển khai bảo mật thiết bị với chính sách mật khẩu và tường lửa dựa trên máy chủ
 • Triển khai bảo mật thiết bị với Phần mềm đã ký, Trang web đáng tin cậy và Kiểm soát ứng dụng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: