Khóa Học Trực Tuyến CompTIA Linux+

Khóa học trực tuyến hand-on step by step CompTIA Linux + và hệ thống thực hành online Practice Lab sẽ cung cấp cho bạn nền tảng cần thiết để đạt được các kỹ năng về hệ điều hành Linux. Bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ phòng thí nghiệm, bạn sẽ cải thiện kỹ năng thực tế của mình trong việc định cấu hình, giám sát và hỗ trợ các máy chủ chạy Hệ điều hành Linux, áp dụng / có được quyền và quyền sở hữu thích hợp, tóm tắt các phương pháp hay nhất, phân tích và khắc phục sự cố trong Linux cũng như triển khai và thực thi các tập lệnh.

Những nhiệm vụ tương tự này sẽ giúp bạn hiểu các mục tiêu và năng lực được yêu cầu bởi kỳ thi chứng chỉ CompTIA Linux + (XK0-004).

Liên hệ & Đăng kí học CompTIA Linux +

Nội Dung Khóa Học Comptia Linux+
 1. Thiết kế bố cục đĩa cứng
 2. Tạo phân vùng và hệ thống tệp
 3. Sử dụng các công cụ quản lý đĩa khác nhau
 4. Làm việc với nhân, mô-đun khởi động và tệp
 5. Làm việc với các đường dẫn tương đối và tuyệt đối
 6. Làm việc với các cấu trúc kiểm soát luồng
 7. Kiểm soát việc gắn và tháo hệ thống tập tin
 8. Xem chi tiết ổ cứng
 9. Kiểm tra và sửa chữa hệ thống tập tin
 10. Sử dụng quản lý gói RPM và YUM
 11. Sử dụng quản lý gói Debian
 12. Sử dụng kho
 13. Quản lý tài khoản người dùng và tài khoản nhóm và các tệp hệ thống liên quan
 14. Chạy truy vấn cấp người dùng
 15. Quản lý hạn ngạch đĩa
 16. Làm việc với Bash Profiles và Bash Scripts
 17. Thiết lập Bảo mật Máy chủ
 18. Thực hiện các thao tác chỉnh sửa tệp cơ bản bằng vi
 19. Tìm kiếm Tệp Văn bản bằng Biểu thức Thông thường
 20. Sử dụng chuyển hướng đầu vào và đầu ra của Shell
 21. Cài đặt và cấu hình máy chủ web
 22. Thực hiện quản lý tệp cơ bản
 23. Sửa đổi các liên kết cứng và tượng trưng
 24. Tìm tệp hệ thống và đặt tệp ở vị trí chính xác
 25. Sử dụng Tiện ích Systemctl và update-rc.d để Quản lý Dịch vụ
 26. Định cấu hình tên máy chủ
 27. Thay đổi Runlevels và Shutdown hoặc Reboot System
 28. Duy trì thời gian hệ thống
 29. Định cấu hình DNS phía máy khách
 30. Định cấu hình ghi nhật ký hệ thống
 31. Thông tin cơ bản về Mail Transfer Agent (MTA)
 32. Tự động hóa các công việc quản trị hệ thống bằng cách lên lịch công việc
 33. Tạo, giám sát và tiêu diệt các quy trình
 34. Quản lý Máy in và In ấn
 35. Khả năng tiếp cận
 36. Quản lý quyền và quyền sở hữu tệp
 37. Thực hiện các tác vụ quản trị bảo mật
 38. Làm việc với Danh sách Kiểm soát Truy cập
 39. Định cấu hình SELinux
 40. Duy trì tính toàn vẹn của hệ thống tệp
 41. Làm việc với các mô-đun xác thực có thể cài đặt (PAM)
 42. Giao tiếp an toàn bằng SSH
 43. Bảo mật dữ liệu bằng mã hóa
 44. Làm việc với TTY
 45. Chỉ thiết lập SFTP để Chroot Jail cho Nhóm cụ thể
 46. Bảo mật một thiết bị đầu cuối Linux và triển khai các dịch vụ ghi nhật ký
 47. Khởi động hệ thống
 48. Định cấu hình UFW và DenyHosts
 49. Nén dữ liệu bằng các công cụ và tiện ích khác nhau
 50. Xử lý luồng văn bản bằng bộ lọc
 51. Khắc phục sự cố mạng cơ bản
 52. Sử dụng đường ống và chuyển hướng luồng
 53. Thực hiện giám sát và cấu hình CPU
 54. Thực hiện giám sát và cấu hình bộ nhớ
 55. Thực hiện giám sát quy trình
 56. Sửa đổi các Ưu tiên Thực thi Quy trình
 57. Quản lý quyền đối với tệp và thư mục
 58. Truy cập Hệ thống Linux
 59. Định cấu hình quyền thừa kế và tư cách thành viên nhóm
 60. Vá hệ thống
 61. Làm việc với các biến môi trường
 62. Shells, Scripting và Data Management
 63. Tùy chỉnh hoặc viết các tập lệnh đơn giản
 64. Định cấu hình quyền trên tệp và thư mục
 65. Làm việc với PKI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: