Khóa học gồm có 2 phân là Comptia Server + SK0-003 và SK0-004, mỗi học phần học trong 3 tháng. Phần 1 SK0-003 sẽ học trong 3 tháng đầu tiên, khi các bạn học và làm hết các lab, xuất báo cáo sẽ qua học phần 2 là SK0-004 để học trong 3 tháng còn lại.

Kết thúc 6 tháng các bạn sẽ vững vàng về quản trị máy chủ một cách an toàn và hiệu quá

Lớp học trực tuyến & Phòng thí nghiệm CompTIA Server + Thực hành sẽ cung cấp cho bạn nền tảng cần thiết để có được các kỹ năng về bảo trì và hỗ trợ máy chủ. Bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ phòng thí nghiệm, bạn sẽ cải thiện kỹ năng thực hành của mình về cài đặt và cấu hình máy chủ, cài đặt mạng, dịch vụ Thư mục, chia sẻ tệp, bảo mật máy chủ, ảo hóa và giám sát hiệu suất. 

Liên hệ & Đăng kí học Comptia Server+ (SK0-003 và SK0-004)

Nội Dung Khóa Học Comptia Server+ (p1 SK0-003)
 1. Cài đặt hệ điều hành
 2. Cấu hình hệ điều hành
 3. Định cấu hình cài đặt mạng
 4. Định cấu hình dịch vụ thư mục
 5. Định cấu hình Chia sẻ tệp
 6. Định cấu hình bảo mật máy chủ
 7. Cài đặt Máy ảo
 8. Cấu hình ứng dụng máy chủ
 9. Giám sát trình diễn
 10. Sao lưu

Phần 2 là Lớp học trực tuyến và Phòng thí nghiệm Thực hành Máy chủ CompTIA Server + + (SK0-004) sẽ cung cấp cho bạn nền tảng cần thiết để có được các kỹ năng về bảo trì và hỗ trợ máy chủ. Bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ phòng thí nghiệm, bạn sẽ cải thiện các kỹ năng thực tế của mình về kiến ​​trúc máy chủ, quản trị máy chủ, lưu trữ, bảo mật, mạng, khôi phục và khắc phục sự cố sau thảm họa. Những nhiệm vụ tương tự này sẽ giúp bạn hiểu các mục tiêu và năng lực được yêu cầu bởi kỳ thi chứng chỉ CompTIA Server + SK0-004.

CompTIA Server + (SK0-004) là chứng chỉ cấp độ trung cấp nhằm vào các chuyên gia CNTT hoặc những người muốn tham gia vào ngành.

Phòng thí nghiệm Thực hành này tập trung vào các khía cạnh thực tế của mục tiêu kỳ thi CompTIA Server + (SK0-004). Do đó, bạn nên tham khảo tài liệu khóa học của riêng mình để hiểu sâu hơn về bất kỳ khía cạnh lý thuyết nào của mục tiêu kỳ thi.

Bạn cũng nên đạt được chứng chỉ sau trước khi thử làm bài kiểm tra CompTIA Server + (SK0-004):

Kiến thức cần có : CompTIA A + (220-902)

Không cần phải có kinh nghiệm thực hành trước để sử dụng hoặc hoàn thành Phòng thí nghiệm thực hành này, tuy nhiên, chúng tôi đã giả định rằng bạn biết cách sử dụng máy tính và bạn đã quen thuộc với các khái niệm và công nghệ mạng cơ bản.

Nội Dung Khóa Học Comptia Server+ (p2 SK0-004)
 • Truy xuất thông tin hệ thống
 • Cài đặt Hyper-V
 • Tối ưu hóa Máy chủ
 • Áp dụng các bản cập nhật hệ điều hành
 • Định cấu hình địa chỉ IPv4 và IPv6
 • Sao chép và triển khai ảnh đĩa
 • Cài đặt từ xa và không cần giám sát của HĐH Windows
 • Quản trị hệ điều hành dựa trên mạng
 • Cài đặt vai trò máy chủ
 • Giới thiệu về phân cụm chuyển đổi dự phòng
 • Giới thiệu về Cân bằng tải mạng
 • Hiểu các định dạng nén tệp
 • Hiểu về các cổng và giao thức chung
 • Máy chủ định tuyến và truy cập từ xa
 • Cài đặt máy chủ thư mục
 • Cài đặt máy chủ cơ sở dữ liệu
 • Cài đặt Máy chủ Email
 • Cấu hình máy chủ tệp
 • Cấu hình máy chủ in
 • Công nghệ lưu trữ sử dụng iSCSI
 • Giới thiệu về IPSec
 • Kiểm soát truy cập VPN với RADIUS
 • Lập kế hoạch cho Dung lượng Lưu trữ bằng Dung lượng Ổ đĩa
 • Quản lý hệ thống lưu trữ
 • Hiểu cơ sở hạ tầng khóa công khai
 • Hiểu phần mềm độc hại
 • Hiểu sao lưu và khôi phục máy chủ
 • Khắc phục sự cố Hệ điều hành Phần 1
 • Khắc phục sự cố Hệ điều hành Phần 2
 • Khắc phục sự cố Hệ điều hành Phần 3


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: