Nội Dung Khóa Học Cơ Sở Pre-Security +

Đây là outline pre-sy0-601 do New Horizons biên soạn. Các bạn jay k, Fuc Huỳnh, Thiên Trương … của lớp SY0-601 cần xem đầy đủ. Bên cạnh phần lý thuyết theo giáo trình SY0-601 được Việt hóa. Nhóm hỗ trợ học tập tại https://t.me/+5IEzRViT4Y45Mjg9 New Horizons là một tập đoàn đào tạo quốc tế hàng … Continue reading Nội Dung Khóa Học Cơ Sở Pre-Security +