Khóa học Trực Tuyến CompTIA PenTest +

Khóa học Trực Tuyến CompTIA PenTest + (PT0-001) là chứng nhận cấp độ từ trung cấp đến cao cấp để cung cấp cho bạn các kỹ năng thực hành về kiểm tra thâm nhập (hacker đạo đức). Bạn sẽ học cách xác định vị trí và khai thác các lỗ hổng trong mạng – bao gồmContinue reading “Khóa học Trực Tuyến CompTIA PenTest +”

Khóa Học Trực Tuyến CompTIA Network +

Khóa học Trực Tuyến CompTIA Network + trên hệ thống thực hành Practice Lab sẽ cung cấp cho bạn nền tảng cần thiết để đạt được các kỹ năng thực hành về công nghệ mạng. Bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ phòng thí nghiệm, bạn sẽ cải thiện các kỹ năng thực tế của mìnhContinue reading “Khóa Học Trực Tuyến CompTIA Network +”

Khóa Học Trực Tuyến CompTIA Cloud +

Khóa học Trực Tuyến Cloud + trên hệ thống thực hành Practice Lab sẽ cung cấp cho bạn nền tảng cần thiết để có được các kỹ năng trong môi trường đám mây riêng. Bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ, bạn sẽ nâng cao kỹ năng thực tế của mình trong việc quản trị, duyContinue reading “Khóa Học Trực Tuyến CompTIA Cloud +”

Khóa Học Trực Tuyến CompTIA CASP +

Khóa học trực tuyến CompTIA CASP + trên hệ thống thực hành Practice-Lab sẽ cung cấp cho bạn nền tảng cần thiết để đạt được các kỹ năng thực hành về bảo mật CNTT nâng cao. Bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ trong phòng thí nghiệm, bạn sẽ nâng cao kỹ năng thực hànhContinue reading “Khóa Học Trực Tuyến CompTIA CASP +”

Khóa Học Trực Tuyến CompTIA A +

Phòng thí nghiệm thực hành CompTIA A + Core 2 sẽ cung cấp cho bạn nền tảng cần thiết để có được các kỹ năng về công nghệ máy tính cơ bản. CompTIA A + (220-1002) là chứng chỉ đầu vào dành cho các chuyên gia CNTT hoặc những người muốn tham gia vào ngành. PhòngContinue reading “Khóa Học Trực Tuyến CompTIA A +”