Combo A+ / Server+/Network + / Linux + 12 Tháng

Compo A+ / Server+/Network + / Linux + 12 Tháng : 6000 K Để bước vào thế giớ bảo mật thông tin không gì hơn là rèn luyện 4 môn nền tảng và cực kì thiết yếu là Comptia A+, Comptia Linux +, Comptia Network + và Comptia Server + Với lộ trình 12 thángContinue reading “Combo A+ / Server+/Network + / Linux + 12 Tháng”