Khóa Học Trực Tuyến CompTIA A +

Phòng thí nghiệm thực hành CompTIA A + Core 2 sẽ cung cấp cho bạn nền tảng cần thiết để có được các kỹ năng về công nghệ máy tính cơ bản. CompTIA A + (220-1002) là chứng chỉ đầu vào dành cho các chuyên gia CNTT hoặc những người muốn tham gia vào ngành. PhòngContinue reading “Khóa Học Trực Tuyến CompTIA A +”