Quyền Lợi & Trách Nhiệm Của Học Viên

Tham gia học tập trực tuyến tại Comptia VIETNAM các bạn sẽ có những quyền lợi và trách nhiệm như sau : Sau khi đăng kí các bạn sẽ được cấp tài khoản để truy cập lớp học trực tuyến qua địa chỉ https://security365.practice-labs.com/  với thời hạn 3 tháng hay 6 tháng tùy thời lượngContinue reading “Quyền Lợi & Trách Nhiệm Của Học Viên”